Thursday, October 15, 2015

สุสานแปลกในอินโดนีเซีย ที่นี่.. ศพเด็กถูกฝังเข้าไปใน "ต้นไม้"

          เปิดสุสานแปลกของชาวโทราจา ที่อินโดนีเซีย "สุสานทารกคัมบิรา" ฝังร่างทารกไว้ในต้นไม้ เชื่อเป็นการคืนเด็กน้อยสู่ครรภ์มารดาและกลับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

           ความ ตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความเชื่อและพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับความตายและพิธีศพของมนุษย์ในที่ต่าง ๆ บนโลกก็แตกต่างกันออกไปด้วย บ้างนิยมการเผา บ้างนิยมการฝัง บ้างก็เก็บรักษาร่างไว้ด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน และสำหรับชาวโทราจา กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวเขาทางตอนใต้ของเกาะสุลา เวสี ประเทศอินโดนีเซีย ก็มีพิธีศพอันแปลกประหลาดไม่เหมือนใคร เมื่อเขาฝังร่างทารกที่ตายก่อนเวลาอันสมควรเอาไว้ในต้นไม้ และเรียกสุสานต้นไม้ใหญ่นี้ว่า "สุสานทารกคัมบิรา" (Kambira Baby Grave)
           เด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น จะถูกนำร่างไปฝังไว้ในลำต้นของต้นทาร์รา ที่ถูกขุดออกเป็นโพรง ร่างไร้วิญญาณน้อย ๆ ถูกห่อด้วยผ้าอันถักทอมาจากเส้นใยไม้ บรรจงวางไว้ด้านใน และปิดปากโพรงที่ขุดไว้ด้วยเส้นใยปาล์ม
 


           ต้นทาร์ราเป็นไม้ใหญ่ซึ่งมียางเยอะ ชาวโทราจาเปรียบยางไม้นี้ต่างน้ำนมแม่ การฝังร่างทารกสู่ลำต้นของต้นทาร์รา จึงเท่ากับคืนร่างทารกน้อยสู่ครรภ์มารดา และเชื่อว่าด้วยวิธีนี้ ดวงวิญญาณของเด็กน้อยจะถูกพัดพาไปกับสายลม


 

           นอกจากนี้แล้ว ตำแหน่งของโพรงฝังศพบนต้นไม้ ยังบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของครอบครัวได้ด้วย ยิ่งโพรงอยู่ในตำแหน่งสูง ก็เท่ากับมีฐานะดี และค่อย ๆ ลดหลั่นลงมาตามลำดับ โดยต้นทาร์ราต้นหนึ่งสามารถใช้เป็นสุสานของทารกน้อยได้มากถึง 12 หลุมด้วยกัน 


 

           และเมื่อเวลาล่วงผ่าน แผลที่ถูกขุดเป็นโพรงที่ลำต้นของไม้ใหญ่ก็จะค่อย ๆ สมาน หลอมรวมร่างของทารกน้อยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยสมบูรณ์...และก็กลาย เป็นสุสานต้นไม้อันแปลกตา เรียกความประหลาดใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสเยี่ยมชมความเชื่อและ วิถีชีวิตของชาวโทราจาได้เป็นอย่างดีขอบคุณข้อมูลจาก
- dailymail
- amusingplanet
- theparanormalguide
- italki
http://hilight.kapook.com/view/127781

No comments:

Post a Comment