Monday, October 26, 2015

เฉลยภาพสีกานั่งคร่อมพระพุทธรูป ชี้เป็นปาง "ยับยัม" ของนิกายตันตระ
         เฉลยปมเดือด ภาพพระพุทธรูปโอบกอดหญิงสาว เผยเป็นพระพุทธรูปปางยับยัมของนิกายตันตระในทิเบต เป็นที่เคารพทั่วไป ชี้การเสพสังวาสคือการผสานกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นการตรัสรู้โดยสมบูรณ์

 
          จากกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการนำภาพพระพุทธรูปกอดหญิงสาวในลักษณะคล้ายกับว่ากำลังกอดจูบกันมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความไม่เหมาะสม และชาวพุทธในไทยมองว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาพุทธนั้น

 
         เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณคัมร์ภิรานนท์ หอมจิตร  นักธุรกิจจำหน่ายองค์เทพเทวรูป ได้โพตส์ภาพ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Kumpiranon Homjit เพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า ที่ จริงแล้วภาพพระพุทธรูปที่เกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันนั้น เป็นภาพของพระพุทธรูปปาง "ยับยัม" ซึ่งเป็นปางหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายตันตระ หรือวัชรญาณ (นิกายย่อยของมหาญาณ) ซึ่งเป็นที่เคารพบูชากันในประเทศทิเบต โดยได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิตันตระของศาสนาฮินดู


             สำหรับแนวคิดของพระพุทธรูปปางยับ ยัมนั้น เป็นการสื่อถึงการผสมผสานระหว่าง "ปัญญา" และ"กรุณา" และถือว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามสำหรับนักบวช และลักษณะของหญิงสาวที่นั่งคร่อมบนตักพระพุทธรูปนั้นเป็นการสื่อความหมายถึง การตรัสรู้ โดยพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของ "กรุณา" สีกา เป็นสัญลักษณ์ของ "ปัญญา" ซึ่งการเสพสังวาส (มีเพศสัมพันธ์) เป็นการตรัสรู้โดยสมบูรณ์
ข้อมูลและภาพ จากเพจเฟซบุ๊ก Kumpiranon Homjit
http://hilight.kapook.com/view/128320

No comments:

Post a Comment